หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 10:48:36

วันที่ 3 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท  พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึก ณ ห้อง 4701 อาคาร 47  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download