หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY” การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY” การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 10:12:54

วันที่ 7 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงาน  “RAINS FOR THAILAND FOOD VALLEY” การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานการให้ความรู้ เสวนา และการจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโถงใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download