หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 วันแรก
บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 วันแรก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 10:16:16

บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 วันแรก จัดขึ้นวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00-18.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน และมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทซูโม่


Download