หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 และพิธีมอบรางวัล
บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 และพิธีมอบรางวัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 10:20:16

บรรยากาศการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 และพิธีมอบรางวัล วันที่ 8 - 9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน และมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทซูโม่


Download