หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 13:37:20

วันที่ 10 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



Download