หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 13:54:43

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และบําเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์ ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download