หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการบรรยายทฤษฎีในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)
บรรยากาศการบรรยายทฤษฎีในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 14:06:23

บรรยากาศการบรรยายทฤษฎีในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ในวันที่ 20 เม.ย. 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว


Download