หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)
บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 14:09:35

บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ในวันที่ 20 - 21 เม.ย. 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว


Download