หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรม “วางแผนเพื่อออม พร้อมสร้างอนาคต กับ กอช.”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรม “วางแผนเพื่อออม พร้อมสร้างอนาคต กับ กอช.”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 13:39:15

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคุณพจนา ไอยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคุณณธกมล ลูกคำหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้า เข้าร่วมอบรม “วางแผนเพื่อออม พร้อมสร้างอนาคต กับ กอช.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้มีคุณยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ คุณเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download