หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 13:43:00

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้ร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กับคุณสุวัฒน์ กุลไพจิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการบริหารจัดโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนจาก  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download