หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ได้ต้อนรับ Professor.Dr.Kou Yamada ที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University) ประเทศญี่ปุ่น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ได้ต้อนรับ Professor.Dr.Kou Yamada ที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University) ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:06:45

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ต้อนรับ Professor.Dr.Kou Yamada ที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University) ประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการหารือจัดทำความความร่วมมือด้านการเรียนการสอน วิจัย เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download