หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:10:04

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และคุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาได้ร่วมหารือในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กับคุณสุวัฒน์ กุลไพจิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการบริหารจัดโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนจาก  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download