หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมเพื่อดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนบุคลากรในคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมเพื่อดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนบุคลากรในคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:13:36

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมเพื่อดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะ และผู้แทนบุคลากรในคณะ เป็นกรรมกาารสรรหาคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ Google MeetDownload