หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:26:28

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และนักศึกษา เข้าประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)Download