หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 09:11:46

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านสื่อ ข้อมูลในการนำเสนอ และวิธีการพูดนำเสนองานวิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเสนอให้กับนักศึกษา สำหรับการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2566


Download