หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-11 09:55:14

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download