หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 10:04:47

คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการหยั่งเสียง หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ 45 คะแนน หมายเลข 2 อาจารย์ ทศพร นาคย้อย 3 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 คะแนน


Download