หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-29 14:11:14

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 4706 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกิจกรรมปรับพื้นฐานจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566

Download