หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นําและงานประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นําและงานประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-12 13:34:00

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นําและงานประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการและการทําโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยเป็นวิทยากรในการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Download