หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 14:03:32

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2566  ณ ห้อง 4735 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download