หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 14:07:23

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยปรับพื้นฐาน ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2566  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download