หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-18 13:58:31

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download