หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-18 14:02:46

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 2  ณ ห้องเขียนแบบ อาคาร 43  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download