หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-18 14:12:26

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4221 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download