หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-18 14:30:06

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 เมื่อเวลา 13.30 - 15.00 น. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาฯ จำนวน 24 คน เพื่อแนะนำข้อมูลต่างๆของหลักสูตร พร้อมด้วยแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา แผนการเรียน กิจกรรมของสาขาวิชาฯ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึง พบปะตัวแทนรุ่นพี่ในสาขา ทั้งนี้การปฐมนิเทศ ได้จัดขึ้น ณ ห้องเรียน 4731 อาคาร 47  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของทางสาขา

Download