หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-19 14:21:03

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 4711 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเกียรติ ก่อบัวแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Download