หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-19 14:25:02

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download