หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-19 14:38:04

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ณ ห้อง 4237 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download