หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-04 11:21:31

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ในเรื่องการวางแผนจัดกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน กฎระเบียบการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมรับน้อง และประชุมเชียร์ในสถานศึกษา ณ ห้องสโมฯ อาคาร 42 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download