หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 Sec 1
บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 Sec 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-04 11:29:06

บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 Sec 1 นำโดย ผศ.ดร.ขวัญเรือน รัศมี และมีรุ่นพี่รหัส 63 64 และ 65 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Download