หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-04 11:41:11

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง  Outcome Based Education (OBE)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


Download