หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ การบริหารพื้นที่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ประเภทโรงแรมขนาดเล็ก รวมถึงงานภาคออกแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ การบริหารพื้นที่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ประเภทโรงแรมขนาดเล็ก รวมถึงงานภาคออกแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 09:31:05

เช้าวันนี้ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 47 ห้องเรียน 4731 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร  ได้รับเกียรติจาก คุณสบสรวง สุดใจธรรม สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรม และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ การบริหารพื้นที่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ประเภทโรงแรมขนาดเล็ก   รวมถึง งานภาคออกแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาวิชา RFM2232 การบริหารพื้นที่ในงานธุรกิจอาคารยุคใหม่ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา ความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ และในงานบรรยายครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อ.พลวุฒิ ภาคสุวรรณ Interior Designer มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมนี้ด้วย

Download