หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 10:09:07

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมหารือเรื่องการลงนาม MOU กับคุณกิตติศักดิ์ อุพันวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ

Download