หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 10:31:34

25-26 สิงหาคม 2566 นายวิชยุตม์ งามเจริญถาวร นายเจษฎากร เจียมจิตต์ และนายภาณุวัฒน์ สมคิด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนองานวิจัยเรื่อง เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยราสเบอร์รี่พายสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน (Paddy Dehumidifier based on Raspberry Pi for Households Industries)

Download