หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 09:55:05

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้แก่

1.  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)

2. เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

3. ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital Oscilloscope)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงาน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนต่อไป

Download