หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร อบรมฝึกปฏิบัติพื้นฐานการจัดสวนขนาดเล็ก เพื่อสร้างจินตนาการในการออกแบบและสามารถนำไปประยุกต์ในภาคการออกแบบภูมิทัศน์
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร อบรมฝึกปฏิบัติพื้นฐานการจัดสวนขนาดเล็ก เพื่อสร้างจินตนาการในการออกแบบและสามารถนำไปประยุกต์ในภาคการออกแบบภูมิทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 10:12:29

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 42 ห้องเรียน 42431 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณสบสรวง สุดใจธรรม สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรม และมีประสบการณ์ในงานออกแบบงานภูมิทัศน์ มาเป็นวิทยากร การอบรมฝึกปฏิบัติพื้นฐานการจัดสวนขนาดเล็ก  เพื่อสร้างจินตนาการในการออกแบบและสามารถนำไปประยุกต์ในภาคการออกแบบภูมิทัศน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาวิชา RFM1222 ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

Download