หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 10:51:41

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่านเจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566  มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก คุณสรญา  ชวาลดิษฐ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download