หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ณ บริษัทรันเนอร์จี พีวีเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ณ บริษัทรันเนอร์จี พีวีเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:16:35

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม สวนสุนันทา  ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ณ บริษัทรันเนอร์จี พีวีเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง โดยเยี่ยมชมในส่วนของกระบวนการผลิตเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบเป็นแผงโซล่าเซลล์ พร้อมทั้งองค์ความรู้อื่นด้านการจัดการวิศวกรรม พร้อมทั้งนิเทศก์นักศึกษาชั้นปี 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


Download