หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา ส่งมอบ "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา ส่งมอบ "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:42:01

8 ก.ย. 2566 ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนายฉัตรชัย ไชยโชค นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งมอบ "โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ให้กับ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่ง โมไบล์แอปพลิเคชันนำทางแสดงความเป็นจริงเสริมเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดทำโดยนายฉัตรชัย ไชยโชค และนางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Download