หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เรื่องการทำไฟตรงจากไฟสลับ 3 เฟส
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เรื่องการทำไฟตรงจากไฟสลับ 3 เฟส

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:45:59

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เรื่องการทำไฟตรงจากไฟสลับ 3 เฟส มีการเรียนรู้ Line-Phase, Peak-RMS ฝึกเลือกและป้อนสัญญาณอินพุทให้ PLC ทั้ง Siemens, Omron และ Delta ด้วยสวิตช์ เซนเซอร์ และการคุมระยะไกลด้วย IoT ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับงานจริงในโรงงานต่อไป

Download