หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรม ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรม ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 10:39:46

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยการจัดกิจกรรม ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ฯ ที่ทรงห่วงใยเรื่องของป่าไม้ ณ เขายอดเอียง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยต้นกล้า 5 สายพันธุ์ คือ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์  เหลืองปรีดียากร และกระถินณรงค์ จำนวน 500 ต้น

Download