หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Practice-based Learning และแบ่งกลุ่มเรียนแบบ Competition- based Learning
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Practice-based Learning และแบ่งกลุ่มเรียนแบบ Competition- based Learning

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 11:05:37

วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Practice-based Learning  และแบ่งกลุ่มเรียนแบบ Competition- based Learning ในการทำวงจร Half-control full wave rectifier การฝึกปฏิบัตินี้เพื่อเพิ่มทักษะการทำวงจร การวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคป มัลติมิเตอร์และการคำนวณในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ความรู้และทักษะนี้คือพื้นฐานสำคัญของการทำ DC Power Supply ในงานอุตสาหกรรม

Download