หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในโครงการครุฑายาท
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในโครงการครุฑายาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 11:15:39

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวอรัญญา นาคินชาติ นักศึกษาชั้นปีที่  2 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ชาญธาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในโครงการครุฑายาท ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้ขอขอบคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นอย่างสูงที่ได้จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

Download