หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 10:39:22

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มความรู้ที่ได้รับรางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 กลุ่ม จากกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Download