หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 11:21:29

วันที่ 17 ตค.66 อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา วันนี้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download