หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง Simulation LAB แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง Simulation LAB แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:00:45

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง Simulation  LAB และแนะนำหลักสูตรของทางสาขา ฯ ให้แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Liaoning Institute of Science and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมาแลกเปลี่ยนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download