หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน พร้อมด้วยกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
อาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน พร้อมด้วยกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:01:29

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน พร้อมด้วยกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ในหมวดวิชาเฉพาะด้านวิศวรรม ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download