หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:12:17

ผศ.ดร.วีระ โชติธรรมาภรณ์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่ ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

Download