หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:24:50

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานฯ ณ วัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Download