หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน SSRU Open House 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน SSRU Open House 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:35:24

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน SSRU Open House 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download